Vue - Denmark

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER


CinemaxX A/S – CVR 21 25 24 92

Overordnet er købsaftalen underlagt dansk rets almindelige regler. Når dit køb er bekræftet, vil din billet blive leveret pr. e-mail. Du kan også afhente dine billetter i biografen. Ved afhentning kan du bruge dit telefonnummer eller e-mailadresse, der står i den bekræftelse, du har modtaget pr. mail. Billetterne kan afhentes i en af de opstillede automater eller i billetsalget.

PRISER

Hvis intet andet er angivet er alle priser inklusiv moms.  

BETALING

Du kan betale med Visa, Eurocard, Mastercard og andre almindelige kreditkort. Betaler du med betalingskort hæves beløbet på din konto, når billetterne er klar til afhentning. Al kommunikation, vedrørende betaling, mellem dig og Adyen, der er CinemaxX A/S betalingsformidler, foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger.   
Dit udskrift repræsenterer din(e) billet(ter).

Der opkræves udover prisen på din(e) billet(ter) et gebyr på kr. 8.- pr. transaktion til dækning af transaktionsomkostninger. Gebyrer refunderes ikke.

Har du et gavekort, og ønsker at indløse dette til kontanter, kan dette gøres mod et gebyr på kr. 50. Henvendelse skal ske via [email protected]

FORTRYDELSE OG REFUNDERING

Køb af biografbilletter er ikke omfattet af "Lov om visse forbrugeraftaler, § 17, Stk. 2, nr. 1 jf § 9, stk. 2, nr. 2" omhandlende fortrydelsesret. Derfor vil det ikke umiddelbart være muligt at fortryde et billet-køb, med mindre CinemaxX A/S undtagelsesvis har en anden politik herom.  

Du kan refundere din billet online senest 15 minutter før forestillingsstart, via link i din bekræftelse. Du kan også få din billet refunderet ved henvendelse fysisk i biografen. Du skal være opmærksom på, at billetter ikke kan refunderes efter forestillingsstart. Servicecenteret kan kontaktes på [email protected] eller 70 12 01 01. Billetter skal i øvrigt fremvises på forlangende under hele forestillingen. Refunderinger sker af sikkerhedsmæssige årsager kun til det kreditkort, der er brugt til at købe billetterne. Har du købt dine billetter kontant, vil refunderingen ske kontant. 

Er billetterne købt fysisk i biografen, kræver det en fysisk henvendelse for at få refunderet købet. Møder du fysisk op i biografen, kan refunderingen til gengæld ske frem til filmstart uanset klokkeslæt.

AFLYSNING ELLER ÆNDRING AF SAL

I tilfælde af aflysning refunderes billetterne ved henvendelse i biografens billetsalg. Ændring af sal, sæde samt mindre ændringer i spilletidspunkt betragtes ikke som en aflysning.

PERSONDATA

I forbindelse med købet er det nødvendigt, at du angiver navn, adresse, og e-mailadresse. CinemaxX A/S videregiver ikke nogen oplysningerne til 3. part. Som kunde kan du altid få indsigt i de oplysninger CinemaxX A/S har registreret om dig, ved at kontakte [email protected]. Du kan også gøre indsigelse mod registreringen i henhold til persondatalovens regler herom.

De personlige data indsamles med henblik på behandling af ordren, herunder udsendelse af en spørgeskemaundersøgelse via e-mail vedrørende dit besøg i CinemaxX, samt for at yde dig den service, at vi kan kontakte dig, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet. 
Endvidere er personlige data med til personificering af nyhedsbrev, hvor du måtte have tilmeldt dig et sådan.

KONKURRENCER OG LODTRÆKNING

Når der laves konkurrencer eller lodtrækninger i biografen eller via sociale medier vil vinderne få direkte besked. Præmierne skal afhentes i biografen senest 14 dage efter offentliggørelse/kontakt.  

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

Vi sender et udvalg af gæster en tilfredshedsundersøgelse om kundeoplevelsen efter filmen for at undersøge, hvordan oplevelsen med CinemaxX A/S har været. Blandt de, der besvarer spørgeskemaet, trækkes der hver måned lod om 10 stk. fribilletter.

KLAGEMULIGEHED

Er du utilfreds med en vare eller tjenesteydelse købt hos os, er du velkommen til at henvende dig til os på vores e-mailadresse [email protected].  

Du er også berettiget til at indgive en klage direkte til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk eller via mail: [email protected].  

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse [email protected].


SALE OG UDSTYR
© 2024 The Boxoffice Company