Vue - Denmark

PERSONDATAPOLITIK


Persondatapolitik (oplysningspligten)
Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos Cinemaxx Danmark A/S. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan CinemaxX Danmark A/S (”vi” eller ”os”) behandler dine personlige oplysninger.

Dataansvarlige
Dataansvarlig er CinemaxX Danmark A/S, CVR-nr. 21252492, beliggende Kalvebod Brygge 57, 1506 København V, Danmark. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder - som beskrevet yderligere nedenfor - eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 260 199 eller via e-mail dataansvarlig @ cinemaxx.dk.

Formål: Køb og/eller reservation af biografbillet(er)
Vi indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ordre (køb og/eller reservation af biografbillet), herunder:

  • Udsendelse af tilfredshedsundersøgelse vedrørende dit besøg hos os.
  • Information om, hvis et arrangement bliver aflyst eller flyttet (servicemeddelelser)
  • Statistik

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler og behandlingsgrundlag

Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet hos dig:

persondataloven

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades inden for CinemaxX Danmark A/S. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Offentlige myndigheder for at overholde vores retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.
  • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere
  • Bogholder
  • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse og af it-systemer, samt brugeradministration og –support


Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

Opbevaring og sletning
Vi opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger op til 5 år samt løbende regnskabsår efter behandling af dit køb, jf. bogføringsloven, medmindre omstændigheder kræver kortere eller længere tids behandling, fx hvis du tilmelder dig vores loyalitetsklub, og anvender dine point til køb.

Hvis du ikke gennemfører dit køb, eller hvis du ved reservation ikke har foretaget det endelige køb, slettes dine personoplysninger automatisk.

Det er alene relevante medarbejdere, der har adgang til oplysningerne, foruden it-administratorer.

Kategorier af personoplysninger, som vi behandler, og behandlingsgrundlag
Vi behandler følgende personoplysninger, som er indsamlet hos dig:

persondataloven

 

 

Formål: Overvågning af biografens områder

persondataloven

Hvem har adgang til optagelserne?
Det er alene relevante ledere i biografen, der har adgang til oplysningerne, foruden it-administratorer.

TV-overvågning kan udleveres til fx myndigheder som politiet i forbindelse med kriminalitet. 

Derudover kan vi behandle dine oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig for, at CinemaxX (eller tredjemand) kan forfølge en legitim interesse, der udspringer af anden lovgivning eller kollektiv overenskomst, medmindre hensynet til dig går forud herfor.

Vi overfører ikke dine oplysninger til databehandlere i tredjelande. Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne.

Videregivelse af billeder og optagelser med personoplysninger vil kunne ske under iagttagelse af betingelserne i TV-overvågningsloven og eventuelt anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver udtrykkeligt samtykke, eller om der i det konkrete tilfælde findes hjemmel til, at videregivelsen kan ske uden samtykke.

 

Opbevaring og sletning
Optagelserne og alle billeder, der stammer fra TV-overvågningen, gemmes i maksimalt 60 dage, hvorefter de slettes. Opbevaring i længere tid kan ganske undtagelsesvist forekomme, hvis det er nødvendigt af hensyn til vores behandling af en konkret tvist, og forudsat, at vi inden udløbet af 60 dages-fristen har underrettet den person, som tvisten vedrører, om opbevaringen. Optagelserne afspilles kun, hvis der er grundlag herfor, fx en hændelse, og alene for udvalgte personer. Den pågældende vil have ret til efter anmodning at få udleveret en kopi af optagelserne. Optagelserne og alle billeder, der stammer fra optagelserne, vil blive slettet, når de ikke længere er nødvendige.    

 

Særligt om samtykke
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag.


Dine rettigheder
Retten til at modsætte sig direkte markedsføring.

Vi foretager alene direkte markedsføring, herunder profilering, hvis vi har fået dit samtykke. Ønsker du at tilbagekalde dit samtykke, og dermed fravælge direkte markedsføring, vil vi ikke længere behandle dine personlige oplysninger til dette formål.

 

Retten til indsigt:
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data:
Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.

Hvis du er medlem af Club CinemaxX, har du selv mulighed for at rette dine personoplysninger på ”MIN SIDE”.

 

Retten til at få slettet data:
Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler, undtagen i følgende situationer:

  • Hvis du har foretaget et køb, beholder vi dine personlige oplysninger i forbindelse med din transaktion, jf. bogføringsloven.
  • Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ordre eller reservation, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle din anmodning.
  • Hvis du beder om, at få slettet personoplysninger, som er nødvendige for at administrere dit klubmedlemskab af Club CinemaxX, vil dit medlemskab ophøre.

 

Øvrige lovhjemlede undtagelser
Retten til at få begrænset behandling af data
Du har ret til at anmode om vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger.

 

Retten til at gøre indsigelse mod vores behandling af data
Du har ret til at modsætte dig anvendelse af dine personoplysninger, der er baseret på vores retmæssige interesser. Vi fortsætter ikke med at anvende dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise en saglig grund til deres anvendelse, som tilsidesætter dine interesser og rettigheder og/eller på baggrund af lovmæssige krav.

 

Retten til at overføre data:
Du kan også kontakte os, hvis du vil høre om dine muligheder for dataportabilitet.

Vi foretager ikke automatisk behandling af personoplysninger (profilering).

 

Retten til at tilbagekalde dit samtykke
Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os på telefon 70 26 01 99 eller via e-mail [email protected]

 

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på [email protected]. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: [email protected].

 

Brug af cookies
På CinemaxXs website indsamler vi cookies til at undersøge, hvordan websitet bliver anvendt, med det formål at forbedre brugervenligheden af vores hjemmeside. Oplysningerne i statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere. Det er Google Analytics, der indsamler data om trafikken på cinemaxx.dk.

Læs mere om vores cookiepolitik, hvor vi blandt andet gennemgår, hvad en cookie er, hvilke typer cookies vi bruger, samt en instruktion i hvordan du kan blive fri for cookies. information om brugen af cookies kan fides i bunden af hjemmesiden eller ved at trykke HER

 

Opdatering af vores persondatapolitik
Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne persondatapolitik. Du vil altid kunne finde den seneste version på www.cinemaxx.dk – link finder du nederst på siden.


SALE OG UDSTYR
© 2024 The Boxoffice Company